Shërbimet e ofruara nga Klinikat dentare të Albamia Dent

fix

Devitalizacione dhëmbi

Kirurgji orale

Implantet dentare

Terapia konservative

Info.të dhënat personale

Dentistët Shqipëtar - Turizëm Dentar në Shqipëri

Ortodoncia

Endodonticia

Stomatologji estetike

Kirurgjia Maxillo-facciale

Parodontologjia

Implantology

Zbardhje dhëmbësh

Implantet dentare

Higjiena e dhëmbëve

{

info@albaniadent.com

© 2016 Nga Albania Dent - Dentistët në Shqipëri - Turizëm Dentar në Shqipëri - Rruga Pavarsia, 2008 Durrës (shiko në hartë) Tel: +39 3314041848

Kirurgjia orale

Kirurgji dentare (orale) përfshin të gjitha operacioneve kirurgjikale që kryehen në zgavërën e gojës.

Kirurgjia orale ose e thenë ndryshe Kirurgjia Odontostomatologjike  përfshin të gjitha operacionet kirurgjikale që kryehen në zgavërën e gojës.

Kirurgjia odontostomatologjike është, në fakt, një degë e Kirurgjisë maxillo-facciale , dhe ka evoluar në masë të madhe me metoda moderne.

Intervente kryesore të Kirurgjisë orale dhe kure odontoiatrike të aplikuar nga klinikat dentare në Shqipëri.

{

Heqja e dhëmbëve parodontopatici ose të dëmtuar, në rastet kur nuk është e mundur për ti shpëtuar ata me terapitë alternative të tilla si endodoncia. Në disa raste, për shkak të mungesës së hapësirë të mjaftueshme në arkatën dentare, disa dhëmbë (sidomos ai i pjekurisë), mbeten pjesërisht ose tërësisht të zhytur në kockë apo në mishrat e dhëmbëve.

Interventet implantologhike për qellime odonto-protetike dhe trajtimet parodontalel kryehen  nëpërmjet ndërhyrjeve kirurgjikale si kuretazh, ose pastrimi dhe levigatura e rrënjëve.

Heqja e dhëmbëve të shëndetshëm - në rastet kur dhëmbë jane te shpeshta e të mbivendosur, nganjëherë ndodh që  nofulla e pacientit është shumë e vogël me nje hapsirë të pa mjaftueshme për të mbajtur të gjithë dhëmbët. Në këto raste, është e nevojshëme të hiqen edhe dhëmbë të shëndetshëm, zakonisht dy premolarët.


Heqja e rrënjëve të mbetura dhe zbulimi dhe drejtimi i dhëmbëve të mbuluar

{

Heqjen e neo-formacionet e me gojë zgavër.

Apicoectomy - Heqja e qeskës se inflamatur, në majëne rrënjës së dhëmbit, vetëm atëhere kur nuk është e mundur për ta kuruar nëpërmjet endodoncies


Heqja e elementeve te keqformuara nga zgavra e gojës.


Heqja e çisteve - konsiston në avulsionin e të gjitha qeskave te infektuara që  zakonisht prekin rrënjët e dhëmbit ose edhe vet dhëmbin


Sinus lift - rimbushja e kockës së nofullës - Ndo një herë për te proçeduar me një intervento implantologjik, është e nevojshme shtimi i sasisë së kockës  në nivel të sinusëve së nofullës , me qëllim që të bëj të mundur vendosjen e  implantit dentar. Zakonisht injektohet materiale  biocompatible brenda ose jashte kockës


Në rastet kur nuk mjafton një rritje e vogël e sinusit të nofullës procedohet me një ngritje acoma më

të madhe  kur volumi kockor  është shumë i pakët.


Osteoplastika - Rimodelimi kirurgjik i kockës, zakonisht është i nevojshme para  instalimit të protezave.


Frenektomija - heqjen e frenulit  në rastin kur ka ndikim negativ në jetën e përditshme të pacientit.

FAQ - Pyetjet e bëra më shpesh për kirurgjinë orale

Create a website