Shërbimet e ofruara nga Klinikat dentare të Albamia Dent

fix

Devitalizacione dhëmbi

Kirurgji orale

Implantet dentare

Terapia konservative

Info.të dhënat personale

Dentistët Shqipëtar - Turizëm Dentar në Shqipëri

Implantology

Zbardhje dhëmbësh

Implantet dentare

Higjiena e dhëmbëve

Ortodoncia

Endodonticia

Stomatologji estetike

Kirurgjia Maxillo-facciale

Parodontologjia

{

info@albaniadent.com

© 2016 Nga Albania Dent - Dentistët në Shqipëri - Turizëm Dentar në Shqipëri - Rruga Pavarsia, 2008 Durrës (shiko në hartë) Tel: +39 3314041848

Politika e cookie

Informacion i zgjeruar mbi cookies
Në zbatim të nenit 13 të Kodit në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale

biskota
Cookies janë linja të vogla teksti që faqet e internetit të vizituara nga një përdorues i dërgojnë në shfletuesin tuaj. Shfletuesi ruan informacione specifike për navigimin e përdoruesit dhe i ritransmeton ato në të njëjtat site gjatë vizitave të tij pasuese. Cookies të palëve të treta vendosen nga faqet e internetit të jashtme, për shkak të pranisë së elementëve që banojnë në serverë që janë të ndryshëm nga ai i faqes së vizituar. Cookies ndryshojnë për sa i përket përdorimit.

Cookies teknike
Cookies teknike përdoren për "transmetimin e një komunikimi përmes një rrjeti elektronik të komunikimit, ose siç është rreptësisht e nevojshme për ofruesin e një shërbimi të shoqërisë së informacionit të kërkuar në mënyrë të shprehur nga pajtimtari ose përdoruesi për të siguruar këtë shërbim" ( shiko nenin 122, paragrafi 1 i Kodit). Aktivitetet e kryera nga cookies teknike janë rreptësisht të domosdoshme për përdorimin e faqeve të internetit që i përmbajnë ato. Për instalimin e këtyre cookies, pëlqimi i përdoruesit vizitues nuk kërkohet, por operatori i faqes është i detyruar të sigurojë informacionin në përputhje me artin. 13 të Kodit.

Profilizimi i Cookies
Cookies e profilizimit gjurmojnë navigimin e përdoruesit dhe krijojnë një profil duke filluar nga zgjedhjet dhe zakonet e tij të kërkimit. Në këtë mënyrë, përdoruesi mund të marrë mesazhe reklamuese të personalizuara në përputhje me preferencat e treguara gjatë shfletimit në internet. Profilizimi i cookies mund të instalohet vetëm pasi përdoruesi të jetë informuar për praninë e tij dhe të jetë pajtuar për përdorimin e tyre.

Cookies analitike
Cookies analitik monitorojnë funksionimin e saktë të faqes në internet dhe kryejnë një analizë statistikore, duke mbledhur informacione në formë anonime. Cookies analitike sigurohen ekskluzivisht nga palë të treta.

Faqet e palëve të treta në domenin tuaj
Faqet e palëve të treta të pranishëm në domain.com tuaj nuk janë të përfshira nga kjo deklaratë. tuodominio.com nuk pranon asnjë përgjegjësi në lidhje me to dhe i referohet informacionit të faqeve relative për kategoritë e cookies të përdorura dhe përpunimin e të dhënave personale:

vimeo http://vimeo.com/cookie_policy

Spotify http://www.spotify.com/it/legal/privacy-policy/#cookies

Facebook http://www.facebook.com/help/cookies/

Twitter http://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

SoundCloud http://soundcloud.com/pages/cookies

Banner (JuiceAdv) http://www.juiceadv.com/cookie.asp

Google Analitycs http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

ShinyStat http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html

Për informacion dhe për të çaktivizuar cookies analitike dhe profilizuese të ofruara nga palët e treta, shkoni në www.youronlinechoices.com/it

Vizitori mund të parandalojë ruajtjen e cookies nga ShinyStat duke vizituar http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html

Jepni pëlqimin tuaj në yourdomain.com

Duke mbyllur banderolën, duke lëvizur në faqe, duke klikuar në një lidhje ose duke vazhduar navigimin në ndonjë mënyrë tjetër, përdoruesi miraton përdorimin e cookies.

Përdorimi i cookies përmes cilësimeve të shfletuesit

Përdoruesi mund të menaxhojë preferencat që lidhen me cookies nga shfletuesi i tij. Në këtë mënyrë ai mund të parandalojë palët e treta të instalojnë cookies e tyre dhe mund të fshijnë cookies të instaluar në të kaluarën. Për më shumë informacion mbi menaxhimin e cookies përmes shfletuesit, përdoruesi mund të konsultohet në lidhjet e mëposhtme:

http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

http://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT "target =

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Informacione të mëtejshme mbi përpunimin e të dhënave personale

Për informacion të mëtejshëm konsultoni termat dhe kushtet (http://www.tudominio.it/terminiecondizioni.php) dhe Politikën e Privatësisë (http://www.tuodominio.it/privacypolicy) të tuodominio.com

Create a website