Harta e faqes

Shërbimet e ofruara nga Klinikat dentare të Albamia Dent

fix

Devitalizacione dhëmbi

Kirurgji orale

Implantet dentare

Terapia konservative

Info.të dhënat personale

Dentistët Shqipëtar - Turizëm Dentar në Shqipëri

Implantology

Zbardhje dhëmbësh

Implantet dentare

Higjiena e dhëmbëve

Ortodoncia

Endodonticia

Stomatologji estetike

Kirurgjia Maxillo-facciale

Parodontologjia

{

info@albaniadent.com

© 2016 Nga Albania Dent - Dentistët në Shqipëri - Turizëm Dentar në Shqipëri - Rruga Pavarsia, 2008 Durrës (shiko në hartë) Tel: +39 3314041848

 Endodoncia, kurimi i endodontos

Terapia endodontike e quajtur edhe terapia e kanalit të rrënjëve ose devitalizimi është terapi primare gjithashtu për të eliminuar cistat dhe granulomat.

{

Endodoncia është një degë e stomatologjisë që përfshin kujdesin e endodontit, ose hapësirën - e pranishme brenda çdo dhëmbi. Pulpa dentare përbëhet nga qeliza, enët e gjakut dhe nervat.

Kurimi endodontik është një procedurë dentare ambulatore që bëhet e nevojshme kur pulpa dhe indet e buta brenda dhëmbit janë infektuar për shkak të një dëmtimi të shkaktuar nga një karie e thellë, si rezultat i ndërhyrjeve në dhëmb, nga traumat që shkaktojnë thyerje, copëzim ose plasaritje të thellë.

Kurimi endodontik është një procedurë dentare ambulatore që bëhet e nevojshme kur pulpa dhe indet e buta brenda dhëmbit janë infektuar për shkak të një dëmtimi të shkaktuar nga një karie e thellë, si rezultat i ndërhyrjeve në dhëmb, nga traumat që shkaktojnë thyerje, copëzim ose plasaritje të thellë.​

Çfarë është devitalizimi?

Devitalizimi është një operacion dentar që konsiston në heqjen e pulpës së një dhëmbi dhe përfshihet në endodontics, një degë e stomatologjisë që merret me terapi të pulpës dentale, dmth hapësirën brenda dhëmbit.

Devitalizimi i dhëmbëve, ose terapi endodontike, është e nevojshme në rastet kur një plagë, për shkak të kariesit ose traumës, ndryshon në mënyrë të pakthyeshme indin e pulpës që çon në nekrozë.

 Terapia endodontike ndahet në dy nënkategori

1 - Terapia endodontike ortograda
Endodoncia Orthograde përbëhet nga disa faza; Formulimi me instrumente endodontike manuale ose mekanike. Përkeqësimi i kanaleve të rrënjëve me irrigantë p.sh. uji oksigjenuar, hipoklorit natriumi. Mbyllja e kanalit me gome termoplastike (e quajtur Guttaperca).

Kontrolli  me rreze X.

2 - Endodonzia retrograde
Endodontika retrograde është përdorur në vend kur nuk është e mundur për të hyrë në kanalin nëpërmjet endodontikës orthograde, për shembull, kur ka një pengesë kanal.

Arritja e dhomës së pulpës. Pulpa dentare, e njohur si nerv i dhëmbit, është një ind i specializuar i përbërë nga arteriet, venat, mbarimet nervore dhe qelizat lidhëse

Në ndikimin e gjendjes shëndetësore të pulpës dentare mund të influencojnë situata të ndryshme patologjike, më i shpeshtë është rasti i karjes dentare ose, dekalçifikimi progresiv dhe shkatërrimi i indeve të forta të dhëmbit për shkak të mikroorganizmave të pranishëm në pllakën bakteriale të dhëmbëve. Nëse nuk ndërhyhet menjëherë, zona e influencuar nga kariet zgjerohet dhe thellohet duke u shtrirë deri në brendësi të  pulpës duke e infektuar dhe dëmtuar atë në mënyrë të pa rikuperueshme.

 

Kur është fjala për këtë fazë kurimi protetik që bënë të mundur ruajtjen e dhëmbit duke shmangur heqjen e tij

Në përgjithësi  Endodontika  synon ruajtjen e dhëmbëve që kanë marrë dëmtime serioze të strukturës së tyre të cilat çuan në infeksionin dhe nekrozën  e pulpës, me efekte akute ose kronike të indeve përreth, pak a shumë të dhimbshme. Endodontika moderne përdor mjete të sofistikuara për diagnozë dhe terapi, të tilla si stereomikroskopi operativ, biomateriale inovative, istrumenti në lidhje speciale.

 

 Cilat janë shenjar që tregojnë praninë e  karieve?


Kariet dno një herë nuk japin ndonjë shenjë të pranisë së tyre, ose simptomat janë kaq të lehta saqë nuk shkaktojnë shqetësim. Kjo ndodh sidomos në fazat e para, por shpesh edhe përballë shkatërrimit të plotë të dhëmbit, pacienti nuk mund të ndjej ndonjë shqetësim të veçantë nga ajo që ndodhi pa dhimbje. Vetëm me kontrollin periodik të dentistit i cili duhet të kryhet pa tjetë edhe në mungesë të dhimbjes - është e mundur për të verifikuar praninë që në fazat e para  dhe për të ndërhyrë me një terapi  te shpejte , duke minimizuar dëmin dhe duke shmangur dhimbjet e paprituar. Prandaj dhimbja në rastin e dhëmbëve nuk është një sinjal paralajmërues i besueshëm dhe as një indeks i ashpërsisë së dëmtimit: zgjidhja është vizita periodike tek dentisti.

Albania Dent mund të ju ndihmojë jo vetëm për endodontikën, por edhe për të gjithë gamën e kujdesit dentar, implantologji dentare, protetikë të të gjitha llojeve, zbardhje dhëmbesh dhe higjienë orale.

 

Create a website