Harta e faqes

Shërbimet e ofruara nga Klinikat dentare të Albamia Dent

fix

Devitalizacione dhëmbi

Kirurgji orale

Implantet dentare

Terapia konservative

Info.të dhënat personale

Dentistët Shqipëtar - Turizëm Dentar në Shqipëri

Ortodoncia

Endodonticia

Stomatologji estetike

Kirurgjia Maxillo-facciale

Parodontologjia

Implantology

Zbardhje dhëmbësh

Implantet dentare

Higjiena e dhëmbëve

{

info@albaniadent.com

© 2016 Nga Albania Dent - Dentistët në Shqipëri - Turizëm Dentar në Shqipëri - Rruga Pavarsia, 2008 Durrës (shiko në hartë) Tel: +39 3314041848

 Higjena orale në shtëpi - Higjena orale profesionale

Higjiena e gojës është zgjidhja më e mirë për parandalimin e shumë sëmundjeve dhe problemeve që lidhen me zgavrën e gojës. Higjiena e papërshtatshme dhe jo korrekte  çon në formimin e gurzave dhe pllakës bakteriale.

Higjiena orale në shtëpi- Albania Dent

{

Kur pacienti nuk kryen higjienën e duhur orale, mund të formohen kariet, inflamacione të  mishravet të dhëmbëve ose në raste ekstreme mund të ndikoj në heqjen e dhëmbëve. Hulumtimet e shumta kanë zbuluar lidhjen mes pllakës dhe infeksionit të mishit të dhëmbëve, pllaka bakteriale  është shkaku kryesor i infeksionit te mishrave të dhëmbëve Inflamacioni mund të mbetet lokalizuar vetëm në zonën e gingivitetit, por shpesh kjo kthehet në një inflamacion të rëndë të quajtur parodontit.

Mbajtja e një higjiene korrekte per gojën largon të gjitha bakteret  dhe garanton  shëndetin ndaj dhëmbëve dhe gojës sonë.

Studime të shumta kanë zbuluar lidhjen midis pllakës bakteriale  dhe infeksioni i mishrave të dhëmbëve, pllakë është shkaku kryesor dhe primar për infeksionin e xhinxhifeve. Inflamacionet mund të mbesin të lokalizuara vetëm në zonën e xhinxhifeve, por shpesh kjo të kthehet në një inflamacion rëndë dhe perhapet ne te gjithe gojen, kjo quhet sëmundja e parodontitit.


{

 Mjetet që  përdoren për higjenën  orale korrekte

Higjiena e përditshme parandaluese, që përfshin përdorimin e  furçës së dhëmbëve, filli interdentar dhe colutor në form gargare, ndihmon për të mbajtur nën kontroll sëmundjet  e dhëmbëve para sesa të përkeqësohen.

- Furça dhëmbësh është mjeti më i rëndësishëm për parandalimin e kariesit dhe çrregullimeve të gingivitetit, sepse ajo është në gjendje të largojë mbetjet e ushqimit dhe pllakën bakteriale. Rekomandohet furça dhëmbësh me kokë më të vogël, me shollë të buta të butë ose fortësi të mesme. Furça e dhëmbëve duhet të ndryshohet çdo 3 muaj. harmonishëm.

- Furça e dhëmbëve është një mjet  i rëndësishëm për parandalimin e karieve dhe çrregullimeve të xhinxhivitetit, sepse ajo është në gjendje të largojë mbetjet e ushqimit dhe pllakën bakteriale. Rekomandohet furça dhëmbësh me kokë  të vogël dhe e butë. Furça e dhëmbëve duhet të ndryshohet çdo 3 muaj. 

- Teknika e larjes së dhëmbëve  varjon sipas arkatës . Për harkaten e  sipërme, larja duhet të bëhet nga lart poshtë, ndërsa për  harkatën e poshtëme nga posht lart. Kjo krijon mundësinë e larjes së dhëmbëve pa dëmtuar mishrat. Furça e dhëmbëve duhet të zëvendësohet çdo 3 muaj.

- Pasta e dhëmbëve, pasta e dhëmbëve duhet të përdoret gjithmonë .

- Filli Interdental është instrumenti i dytë themelor për higjienën dentale. Filli interdental përdoret pas pastrimit të dhëmbëve me furçë, pastron hapësirat interdentale që nuk mund të pastrohen me furçën e dhëmbëve tradicionale. Përdorimi i tij duhet  duhet bërë çdo mbrëmje.

{

-Kolutori nuk  zëvendësonë  furçën e dhëmbëve , por është një instrument që shërben për të përfunduar higjienën orale. Ai luan një rol të rëndësishëm mbrojtës, pasi pengon  krijimin e pllakës bakteriale dhe njëkohësisht lë një ndjesi të freskët në gojë.

 

Mbajtja e  higjenës orale pas vendosjes së implanteve dentare
 

Mirmbajtja dhe pastërtia e  implanteve detnari bëhet një lloj si për dhëmbët natyral. Pllakë dhe bakteret që formohen rreth implanteve mund të shkaktojë inflamacion i njohur me emrin e peri-implantitis.

Pastrimi  i përditshëm i gojës është i domosdoshëm.

Mbajtja e higjienës orale përfshin pastrimin rregullt të dhëmbëve në mëngjes dhe në mbrëmje, përdorimin e fillit interdental dhe gargarën me kolutor.

Përveç mbajtjes së një higjene të përditshme është e nevojshme të bëhen visita her pas here te dentisti, pastrimin profesional per heqjen e gurzave dhe pllakes bakteriale .

 

Gjatë dy javëve të para pas operacionit, ne rekomandojmë përdorimin e produkteve  profesionale për mirëmbajtjen e higjienës orale gjithashtu specialistët tanë do tu japin  udhëzime të hollësishme  që nevoiten pas operazionit.


Një higjene orale, e saktë dhe e kujdesëshme , është një prioritet, duke pasur parasysh se akumulimi i bakterve dhe i pllakës , formimi i gurzave (tartar),çojnë në tkurrjen e mishrave të dhëmbëve dhe të kockave në të cilin është vendosur implanti dhe e gjithë kjo të çon në xhveshjen e implantit dhe në disa raste edhe deri në humbjen e tij.
 

Highiena Orale Profesionale 

Megjithatë, higjiena e orale e bërë në shtëpi nuk është e mjaftueshme për të eliminuar krejtësisht pllakat bakteriale dhe gurzat, kështu që ju duhet të vizitoheni periodikisht te mjeku profesionist, të paktën një herë në vit, ose më mirë  një herë në 6 muaj, i cili do të kryejë të ashtuquajturën higjiena profesionale orale. Profesionalisht nënkuptojmë dentistin, dentistin ose dentistin hygienist, i cili përmes përdorimit të instrumenteve të veçanta, është në gjendje të heqë në thellësi pllakën dhe tartarin që grumbullohet pavarësisht nga higjiena e duhur me gojë në shtëpi. Për më tepër, gjatë vizitës do të jetë e mundur të kryhet një kontroll i plotë duke identifikuar problemet e mundshme, të cilat nëse trajtohen me kohë mund të shmangin ndonjë problem që lidhet me zgavrën orale të pacientit.

Me terminin profesionistë nënkuptojmë një mjek dentist ose dentist higjienist, i cili përmes përdorimit të instrumenteve të veçanta, është në gjendje të heqë në thellësi pllakën dhe tartarin që grumbullohet pavarësisht nga higjiena e duhur orale në shtëpi. Për më tepër, gjatë vizitës do të jetë e mundur të kryhet një kontroll i plotë duke identifikuar problemet e mundshme, të cilat nëse trajtohen me kohë mund të shmangin ndonjë problematikë në lidhje me shëndetin e pacientit.

Create a website