Harta e faqes

Shërbimet e ofruara nga Klinikat dentare të Albamia Dent

fix

Devitalizacione dhëmbi

Kirurgji orale

Implantet dentare

Terapia konservative

Info.të dhënat personale

Dentistët Shqipëtar - Turizëm Dentar në Shqipëri

Implantology

Zbardhje dhëmbësh

Implantet dentare

Higjiena e dhëmbëve

Ortodoncia

Endodonticia

Stomatologji estetike

Kirurgjia Maxillo-facciale

Parodontologjia

{

info@albaniadent.com

© 2016 Nga Albania Dent - Dentistët në Shqipëri - Turizëm Dentar në Shqipëri - Rruga Pavarsia, 2008 Durrës (shiko në hartë) Tel: +39 3314041848

 - Stomatologjia estetike në Shqipëri

Kush nuk ka dashur kurrë të ketë një buzëqeshje të bukur dhe të përsosur

Çfarë është stomatologjia estetike?


Stomatologjia estetike merret me estetikën dentare, me termat e stomatologjisë estetike mund të kuptohet studimet e bëra dhe realizimi i restaurimeve dentale, protezave të arritura nëpërmjet krijimit të formave dhe ngjyrave sa më ideale, të cilat bëhen të nevojshme për shkak të problemeve dentare siç janë frakturat, kariet ose mungesa e dhëmbëve, ripristinimin ose përmirësimin e pamjes fizike në aspektin estetik.


{

Estetika odontologjike është një grup i caktuar teorish që i referohen konceptit të "bukurisë", që lidhet me aspektin e një restaurimi protetik. Estetika është një bashkësi elementesh objektive dhe subjektive, parimet e të cilave bazohen mbi të cilat bazohen konceptet e bukurisë dhe të atraksionit.

Koncepti i stomatologjisë estetike ka të bëjë me të gjitha terapitë protetike, duke pasur parasysh se objektivi kryesor duhet të jetë gjithmonë rivendosha dhe permirësimi i funksionimit  optimal dhe biologji, gjithashtu  dhe permirsimi i nje aspekti dhe një pamje të këndshme.

Shumë pacient ju drejtohen  klinikave tona në Shqipëri për  të përmirësuar pamjen estetike të dhëmbëve të tyre, dhe per tu informuar për të rejat e fundit në fushën e stomatologjisë.

Dentistët e klinikave dentare të qe bëjnë pjes në Albania Dent, të specializuar në stomatologji estetike bëjnë të mundur rkthimin e një buzëqeshjeje të bukur tek pacientët tane të cilët e e kanë humbur atë për shkaqe të ndryshme

Harmonia e buzëqeshjes është koncepti që shpreh më së miri estetikën e dhëmbëve dhe që përfshin jo vetëm  formën dhe të ngjyrën e dhëmbëve, por edhe konformitetin dhe pozicionin e të gjithë elementeve të tjerë.

Ajo që bën një buzëqeshje të bukur dhe harmonike shpesh herë është kombinimi i të gjithë këtyre faktorëve, edhe në lidhje me karakteristikat e tjera të fytyrës.

Nuk është e thënë se buzëqeshja "imperfekte" duhet ndërruar domosdoshmërisht, ndoshta mjaftojnë vetëm disa procedura të thjeshta për ta përmirësuar atë, duke identifikuar se cilët faktorët janë për tu përpunuar.


Ka shumë metoda për të marrë rezultate të shkëlqyera në stomatologji estetike, dentistët e Albania Dent zgjedhin vetëm teknikat më të mira të tilla si:

  • Zbardhues me rreze lazer
  • Metoda e rrjedhës së ajrit
  • Faccette integrale prej qeramike

Sbardhues dhëmbësh me rreze lazer - Albania Dent

{

Zbardhues lazer - Shqipëria Dent
- Kjo teknikë kryhet në klinikat tona dentare në Shqipëri, trajtimi është pa dhimbje dhe i bën dhëmbët absolutisht të bardhë. Ky proces mund të aplikohet edhe në dhëmbët e devitalizuar. 

Edhe në këtë rast, përdorimnjë nga pajisjet më të mirë me Laser Smile amerikane Biolase. Duke përdorur këtë lazer, arrihen rezultatetë shkëlqyera në zbardhjen e dhëmbëve që me aplikimin e parë: Zmalti dhëmbëve ruhet i pa dëmtuar  dhe trajtimi është absolutisht e pa dhimbje.

Metoda me Air Flow - Dentiata Albania


Kjo është një metodë e re e pastrimit dhe lustrimit, kryehet me air me presioni të përzier me grimcat e  bikarbonatit të natriumit të ajrit dhe ujit.

Gjatë trajtimit pacienti ndjen thjesht një shije të këndshme dhe të freskët prej limoni. Duhet të theksohet se smalt nuk do të dëmtohet në asnjë mënyrë, ndërsa dhëmbët do të bëhen plotësisht të bardhë! Kohëzgjatja e trajtimit padyshim varet nga sasia e mbetjeve që duhet hequr, mesatarisht është rreth 15-30 minuta.

Për të siguruar një gojë të shëndetshme , recomandohet qe ky trajtim te bëhet një here në gjashtë muaj

Ju kujtojmë se trajtimet e kryera brenda kohë së  rekomanduar, garantojnë dhëmbë të pastër dhe pa gurëza dhe gjithashtu garanton shmangjen e sëmundjeve te mishrave të dhëmbëve, parodontitit ose karieve.

{

Faccette  integrale prej qeramike Veneers

Faccettat  integrale prej qeramike Veneers ngjiten ne sipërfaqen e jashtme të  dhëmbit, për të përfituar disa rezultate të ndryshme ndër të cilat; corregjimi i  hapësirës midis dhëmbëve, për të ndryshuar formën dhe ngjyrën e dhëmbeve, me qëllim për të patur nje buzëqeshje te  bukur.

Funksionimi i tyre është i thjeshtë, pas  përgatitjes së dhëmbit kalohet në fazën e projektimit tre-dimensionale të kompjuterizuar, ku mjeku kontrollon paisjen e posaçme dhe merr masen, ngjyra e veneers prej qeramike, duhet të jetë krejtësisht i barabartë me ngjyran e dhëmbëve të pacientit.

Create a website